about-us(1)

วิชาการบินและอวกาศ

 • China Aerospace Science and Technology Corporation

  China Aerospace Science and Technology Corporation

  China Aerospace Science and Technology Corporation บริษัท China Aerospace Science and Technology Corporation เป็นองค์กรไฮเทคขนาดใหญ่ที่รัฐเป็นเจ้าของโดยมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมไฮเทคเชิงกลยุทธ์ของประเทศของฉัน...
  อ่านเพิ่มเติม
 • China Aircraft Strength Institute

  สถาบันความแข็งแกร่งของเครื่องบินจีน

  สถาบันวิจัยความแข็งแกร่งของเครื่องบินแห่งประเทศจีน สถาบันวิจัยความแข็งแกร่งของเครื่องบินแห่งประเทศจีนเป็นหน่วยงานในเครือของ China Aviation Industry Corporation และหน่วยงานรัฐบาลกลางในมณฑลส่านซีเป็นการวิจัยความแข็งแกร่งของเครื่องบิน การตรวจสอบ และแอปพ...
  อ่านเพิ่มเติม